Fjalor.de
Über 7000 Einträge

Diesen Monat:
Sehr viele Abfragen
Suchbegriff: <>
  ç=c, ë=e, ä=a, ß=ss, ...
 
ALBANISCHDEUTSCH 
15 Treffer
aier
aijener
ai ecëner geht
ai jeper gibt
ai kaer hat
ai ështëer ist
ai doer liebt
ai don [geg.]er liebt
ai merrer nimmt
ai thotëer sagt
ai fleter spricht
ai ishteer war
ai qeer war
ai hyner tritt ein
ai visher zieht an